Europese verorderning Precursoren


Vanaf dit jaar wordt de regels aangescherpt wegens de hernieuwde Europese wet “Verordening Precursoren voor Explosieven”. Deze verscherpte wet dient te zorgen voor een krachtiger controlesysteem, wat uiteindelijk moet voorkomen dat meststoffen en chemicaliën onrechtmatig worden gebruikt. Benfried heeft een ruim aanbod van meststoffen en chemicaliën welke onder de “precursorenwet” vallen. U kunt de lijst met precursoren hier vinden. U dient middels een verklaring aan te geven dat u deze precursoren niet oneigenlijk gebruikt.

- In de bijlage zijn alle mogelijke precursoren vermeld die Benfried in het productenpakket heeft. Het kan zijn dat u die producten niet gebruikt.
- Het is niet toegestaan om de producten welke vermeld zijn in de bijlage, door te verkopen aan particulieren
- Mocht er op uw bedrijf een diefstal of andere verdachte transactie plaatsvinden, is het vereist dit binnen 24 uur te melden aan betrokken instanties
- U dient de verklaring compleet in te vullen en te ondertekenen. Enkel op deze manier voldoet u aan de identificatieplicht

VUL HIER HET PRECURSOREN FORMULIER IN

Bel mij terug