Precursoren formulier

  • {{error}}

Verklaring over het specifieke gebruik van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt overeenkomstig Verordening(EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad.

Ondergetekende:

Hierbij verklaart u dat het commerciële product of mengsel ervan alleen wordt gebruikt voor het aangeven gebruik, dat in ieder geval legitiem is, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening(EU) 2019/1148. Deze verordening verplicht u om diefstal, aanmerkelijke verdwijningen en verdachte transacties van stikstofhoudende meststoffen binnen 24 uur na constatering te melden bij het nationale contactpunt. Deze verklaring heeft betrekking op producten bestaande uit chemische stoffen die in de periode van 01-01-2024 t/m 31-12-2024 worden geleverd. Door onderstaand vinkje aan te vinken verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande informatie.

  Akkoord
 
Bel mij terug