Voorkomen is beter dan genezen
We zorgen aan het einde van de teelt dat de insectendruk laag is, want wanneer insecten hun winterstadium bereiken zijn ze vaak moeilijker te bestrijden. Zo hebben we in het nieuwe jaar veel minder druk. Begin op tijd! We zorgen ervoor dat de kas helemaal leeg is. Alle onkruiden, plantenresten, etc. worden verwijderd. Zelfs op de kleinste gewasresten kunnen bacteriën en virussen zitten.
  
Spoelen
We gebruiken royaal water om alles te raken!

1.       De kas schoonspuiten, doen we bij voorkeur met een harde, warme waterstraal. Op deze manier wordt het meeste vuil weggespoeld. Al het vuil wat is weggespoeld hoeven we niet te ontsmetten. Ook de teeltgoten, opstanden, druppelsysteem (uitwendig), machines en karren worden goed schoongemaakt.
2.       De teeltgoten, opstanden, druppelsysteem (uitwendig), machines en karren worden gereinigd met Ciro eiwitremover. Dit product bestaat uit 2 componenten, i.v.m. de stabiliteit worden deze apart verkocht. Dosering van 2%-10%, afhankelijk van de vervuiling. Bij een dosering van 8% is, 4l van component 1 en 4l van component 2 op 100l water. Na minstens een uur spoelen we af (het mag niet opdrogen).
 3.       Glas schoonmaken, voor het reinigen van het glas zijn er meerdere methoden. Om hardnekkige vervuiling te verwijderen gebruiken we Ciro eiwitremover met een dosering van 5%, bij deze methode geen dampwerking. Na 1 uur naspoelen. Er is ook een fluormethode, we zorgen ervoor dat de kas leeg is en houden rekening met de dampwerking. Met middelen als Topcleaner (8l/100l) of Flusol Forte (6l/100l) ook met schuimondersteuning (200ml/100l). We spoelen af na minimaal 10 minuten. Waar laat je het water met fluor?
 
Watersysteem
Organisch materiaal in de leidingen kan ervoor zorgen dat het zuurstof in het water wordt weggenomen. Wanneer dit gebeurt kan er nitriet ontstaan wat schadelijk is voor de plant. Het is dus van belang dat we zorgen dat er geen organisch materiaal in de leidingen komt.
4.       Het druppelsysteem ontsmetten kan op 2 manieren. Onze voorkeursmethode is methode 1, omdat we dan maar 1 keer ons systeem hoeven vol te zetten. Methode 1 is om het druppelsysteem vol te zetten (24 uur) met een combinatie van 3%-4% salpeterzuur en 3% Ciroxyl (Boxyl), hierbij wordt gelet op de pH (1,4 -2,0). Om de 4 uur worden korte druppelbeurten gegeven van ± 50cc. Hierna spoelen we goed door! Ook worden de pH meters afgesloten. Methode 2 is om het druppelsysteem vol te zetten (24 uur) met 3% chloorbleekloog (denk aan pH en temperatuur van het water). Korte druppelbeurten geven van ± 50cc. Goed doorspoelen! Hierna het druppelsysteem opnieuw volzetten (24uur) met salpeterzuur, weer druppelbeurten ± 50cc. Ook bij deze methode de pH meters afsluiten.
 5.       Pythium, Fusarium of andere wortelziekten gezien? De stekers van de druppelaars vervangen of ze gedurende 24 uur ondergedompeld houden in een oplossing van 3% Ciroxyl en 4% salpeterzuur.

Let op: chloorbleekloog nooit combineren met salpeterzuur (chloorgas) of met waterstofperoxide.

Ontsmetten  
We gebruiken royaal water om alles te raken!

6.       Keuze van Benfried: We ontsmetten de kas met Virkon S. Glas, opstanden en gevels worden goed natgespoten met een concentratie van 1% Virkon S met schuimondersteuning (200ml/100l). Ter bestrijding van bacteriën, gisten en virussen. Andere mogelijkheid is om te ontsmetten met waterstofperoxide. Producten zoals Hyperox (1%), Jet 5 (1%). Schuimondersteuning toevoegen (200ml/100l) om de werking te verbeteren. Ter bestrijding van bacteriën en gisten.
Er kan ook worden ontsmet met natriumhypochloriet (chloorbleekloog), let hierbij op een lage pH (ideaal is pH 6,0) ook de temperatuur van het water moet minimaal 25 graden zijn. Dosering tussen de 3% en 6%, ook wordt er schuimondersteuning toegevoegd (200ml/100l). Eventueel een uitvloeier (Agral Gold) toevoegen om overal te komen.

Voorbereiding nieuwe teelt

7.       Hierna dekken we het gronddoek en de goten af met folie. Op deze manier hebben we in het begin van de teelt meer licht en een droger klimaat dus minder kans op kieming van schimmels. Ook blijft het op deze manier schoner dan wanneer geen folie gebruikt wordt.
 8.       We kiezen voor steenwolmatten met gat voor druppelaar zodat de steker niet door de pot hoeft en op deze manier blijft de bovenkant van de pot droog waardoor schimmelsporen geen kans krijgen.
 9.       Als de folie en de matten in de kas liggen, wordt de kas licht vochtig gemaakt met Virkon S, Hyperox of Jet 5. Deze middelen hebben een korte nawerking en 1 dag na deze behandeling kan er geplant worden.

Evaluatie

 10.   We controleren of alles schoon is met behulp van teststrips.

Voor de juiste apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen of andere benodigdheden kunt u terecht bij Benfried. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!


 

Bel mij terug