Gewasbescherming special

16 juni

Last van alg in uw bassin en is de pH te hoog? Dé oplossing is Ocion PX10!
Met dit warme weer groeien de algen in de bassins hard. De pH in de bassins loopt dan vaak richting 8 of 9. Terwijl u in uw gietwater een pH van 5,5 nastreeft en er onbedoeld organische vervuiling in uw leidingwerk komt. Met Ocion PX10 pakken we de vervuiling in uw bassin hard aan.

Dosering
Gebruik 1 ltr Ocion PX 10 op 60 m3 water. Ocion PX10 verdeelt zich goed u in uw bassin en het effect is na een paar weken goed merkbaar. Hygiëne op uw bedrijf begint bij uw waterbassin en schone filters! Algen en anaerobe omstandigheden komen vaak samen voor en moeten worden voorkomen. Klik hier voor de folder van Ocion PX10    

Update toegelaten middelen: Benfried houdt u graag op de hoogte met betrekking tot de status van gewasbeschermingsmiddelen.  
                   
                    Uitverkooptermijn              Opgebruiktermijn   
Trigard         tot 30 juni 2020                 tot 30 juni 2021
Match           tot 30 juni 2020                 tot 30 juni 2021
Calypso        tot 3 februari 2021             tot 3 februari 2021
Rocket         tot 31 december 2020         tot 31 december 2021

Wilt u deze middelen nog bestellen? Klik hier of bel met 015-2569356  

Closer en Sequoia
Closer heeft een beperkt aantal toepassingen op het etiket tegen bladluis en witte vlieg. Over de werking zijn wij erg tevreden. Met dezelfde werkzame stof komt er medio juli Sequoia op de markt ook met twee toepassingen luis of één toepassing witte vlieg per jaar. Dus als u problemen heeft met witte vlieg en/of bladluis in bloemisterij gewassen of vruchtgroenten, dan heeft u extra mogelijkheden voor bestrijding.    

“Stapelen” van o.a. Vertimec-Abamectine 
Met “stapelen” bedoelen we het gebruik van dezelfde werkzame stof met verschillende merknamen. Het CTGB heeft in een persbericht van 2 juni aangekondigd voornemens te zijn het stapelen van o.a. Vertimec en HF Abamectine te verbieden. Er is nu een inspraakmogelijkheid op de CTGB website. Na de inspraak ronde komt het CTGB met een beslissing en wijzing etiket. Op dit nieuwe etiket komt het verbod te staan. De huidige labels zullen dan een opgebruikdatum krijgen. Stapelt u nu bijvoorbeeld Vertimec en Abamectine tegen mijten of trips neem dan contact met ons op en wij kunnen u helpen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.  

Alibi Flora, Bifasto, Karma, Topaz en Fungaflor
In bloemisterij gewassen komen steeds meer toelatingen tegen meeldauw en andere schimmels op de markt. Alibi Flora en Bifasto zijn mengsels met bredere werking. Karma valt meer in de categorie groene middelen, net als Serenade, maar heeft geen nawerking. Topaz en Fungaflor zijn werkzamestoffen uit de EBR groep (in deze groep zit ook Rocket). Als u deze middelen gebruikt en de dosering is wat te hoog dan kunt u tegen wat groeiremming oplopen. Heeft uw een schimmelprobleem of wil u uw bestrijdingsschema tegen schimmels vergroenen/verduurzamen? Neem dan contact met ons op.  

Root & Shoot
Wortels stimuleren met pythiummiddelen kan beter en groener. Gebruik Ridomil, Proplant en Previcur als het echt nodig is curatief. Bij de start van de teelt regen je een biostimulant mee zoals Root en Shoot. Dit aangieten met 300 ml per 100 ltr water (3000-4000 ltr water per ha). Of  regen via een C bak (niet in A of B bak) 10 ltr Root en Shoot mee per ha.
Dit herhalen na 10-14 dagen zorgt voor een goede, snelle en gelijkmatige weggroei.                                                                                                                          
Root en Shoot presteert op dit gebied ook beter dan andere biostimulanten. Dat blijkt uit proeven en klant ervaringen. Klik hier voor de folder Root en Shoot
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen? Neem contact op met Peter v/d Wel of vraag het uw vertegenwoordiger.

Bel mij terug