• Nederlands Nederlands
  • English English
  • Deutsch Deutsch
  • Spaans Spaans
Bel

Export

Onder de naam Benfried International b.v. is een team van tien medewerkers verantwoordelijk voor alle exportactiviteiten van het Benfried concern. Uiteraard kunnen zij, net als de op de binnenlandse markt opererende medewerkers, gebruik maken van alle faciliteiten en kennis & kunde die binnen Benfried aanwezig is op het gebied van onder meer substraten, bemesting en (biologische) gewasbescherming.

In verreweg de meeste gevallen kunnen klanten in hun ‘eigen’ spreektaal worden geholpen. Bij Benfried International spreken ze namelijk, naast Nederlands, ook Engels, Duits, Frans en Spaans. Naast dat orders telefonisch kunnen worden afgehandeld, reizen onze medewerkers de wereld rond om persoonlijk klanten bij te staan, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en ze te adviseren. Zij doen dat zowel binnen (o.a. Duitsland, Frankrijk, Spanje) als buiten Europa (o.a. USA, Australië, Mexico).