• Nederlands Nederlands
  • English English
  • Deutsch Deutsch
  • Spaans Spaans
Bel

Veiligheidsbladen

Een veiligheidsinformatieblad (ook wel veiligheidsblad genoemd) is een document waarin informatie staat over de risico's van een product met gevaarlijke stoffen. Ook staat erin beschreven hoe u op een veilige manier met de stoffen dient om te gaan, zodat de gezondheids- en milieurisico's zo goed mogelijk beperkt worden. Daarnaast kunnen werkgevers het veiligheidsinformatieblad gebruiken om werkinstructies op te stellen voor werknemers. 

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om de actuele veiligheidsbladen ter beschikking te stellen. Het gaat om producten waarbij een veiligheidsblad (MSDS) verplicht is. Op dit veiligheidsblad staat informatie over: - de gevaren voor het milieu
- de wijze waarop deze gevaren voorkomen of beperkt kunnen worden
- de aan een stof verbonden gevaren voor veiligheid en gezondheid

Voor zowel de meststoffen als gewasbeschermingsmiddelen kunt u deze veiligheidsbladen zonder password terug vinden op onze webshop.