• Nederlands Nederlands
  • English English
  • Deutsch Deutsch
  • Spaans Spaans
Bel

Natuurlijke vijanden

Vele nuttige insecten worden ingezet om de plagen te bestrijden. Innovatie is hier het goede woord. Steeds brengen we nieuwe bestrijders en systemen op de markt. Dit werkt sterk op de infectiedruk en is steeds effectiever. Onze specialisten worden voortdurend bijgeschoold om deze effectieve bestrijding bij u op de kwekerij te brengen. Hieronder ziet u een klein overzicht van ons leveringsprogramma:

Amblyseius cucumeris
Amblyseius montdorensis
Amblyseius swirskii
Amblyseius fallacis
Amblyseius californicus
Amblyseius andersoni
Amblyseius degenerans
Orius
Eretmocerus
Macrolophus pygmaeus
Phytoseiulus persimilis
Delphastus catalinae
Aphidius
Aphidoletes aphidimyza
Aphelinus abdominalis
Franklinothrips vespiformis
Chrysoperla carnea
Dacnusa sibirica
Diglyphus isaea
Cryptolaemus montrouzieri
Anagyrus fusciventris
Microterys flavus
Hypoaspis
Atheta coriaria
Encarsia formosa
Stethorus punctillum
Therodiplosis acarisuga
Heterorhabditis
Phasmarhabditis hermaphrodita
Steinernema
Adalia bipunctata