• Nederlands Nederlands
  • English English
  • Deutsch Deutsch
  • Spaans Spaans
Bel

Meststoffen

Meststoffen zijn de boterhammen voor de plant. Deze kunnen op vele manieren aan het gewas worden toegediend. Denk daarbij aan beregenen, druppelen of strooien. Maar ook langzaam vrij laten komen in de grond door middel van een coating. We begeleiden de kweker graag bij het invullen van een bemestingsplan. Deze kan worden opgesteld vanuit een gebrekverschijnsel, water- en/of grondmonster.

Meststoffen worden ingedeeld in verschillende groepen. In deze groepen zijn de voedingselementen vertegenwoordigd. Afhankelijk van de toepassing maken we hieruit een keuze.

Hoogwaardige meststoffen en voor in potgrond
Substraatmeststoffen (oplosbaar)
Vloeibare kunstmest
Spoorelementen
Landbouw meng meststoffen
Organische meststoffen
Bladmeststoffen
Bodemverbetering

Hoogwaardige meststoffen en voor in potgrond
Ekote Ornamental plus, Osmocote, Fieldcote, Peters, Universol, Kristalon, Osmosol, Granusol, Agroleaf, Agrolution, Osmoform.

Substraatmeststoffen (oplosbaar)
Kalksalpeter, Bitterzout, Monokaliumfosfaat, Kaliumchloride, Kaliumsulfaat, Kalisalpeter, Monoammoniumfosfaat.

Vloeibare kunstmest
Amnitra, Baskal BFK, Calsal, Calciumchloride, Magnesul, Nitrakal, Salpeterzuur, Fosforzuur, Sikal, Sulfakal, Super FK, Ureum, Zwakal, Amnitra, Kaliloog, Calciumchloride, IJzerchelaat, Kaliumfosfiet, Magnitra, Zwavelzuur, Zwakal.

Spoorelementen
Mangaansulfaat, Borax, Kopersulfaat, Zinksulfaat, Natriummolybdaat, IJzerchelaat (DTPA, HEDTA, EDDHA), Koperchelaat, Prominent vloeibare sporen: boor, mangaan, koper, zink, natrium molybdaat.

Landbouw meng meststoffen
Kieseriet korrel, diverse kalkkorrel soorten, Patentkali, Kalkammonsalpeter, Magnesammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat, Superfosfaat, Zwavelzure ammoniak korrel, mengmest 12+10+18, Kaliumsulfaatkorrel, Monoammoniumfosfaatkorrel. Ekote Vegetables CRF, Ekote sport en green CRF, Ekote Strawberry CRF, Ekote Ornamental Field Grow  CRF

Organische meststoffen
DCM producten. Koemest. Hoendermest

Bladmeststoffen
Nutri-key meststoffen, Nutri-tech meststoffen

Bodemverbetering
Fytaforce™ Compostthee

 

Precursoren:

Bij afname van deze producten door particulieren is Benfried bv. wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Wij zijn daarom ook genoodzaakt om hiervoor een kopie van uw ID te vragen bij afname van één of meerdere van onderstaande producten.

- Aceton
- Caustic Soda (Natrium Hydroxide)
- Fosforzuur
- Kaliumnitraat
- Mierezuur
- Salpeterzuur (met vergunning)
- Waterstofperoxide (met vergunning)
- Zoutzuur
- Zwavelzuur
- Aanvraag voor lege emballage